Geschiedenis van Noord-Beveland

Deze maand verschijnt bij Kickuitgevers een nieuwe publieksgeschiedenis van het eiland Noord-Beveland, dat een overzicht geeft van de prehistorie tot het heden. Het eerste deel over de geschiedenis van Noord-Beveland tot en met de grote overstromingen van 1530 en 1532 heb ik voor mijn rekening genomen. Het onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt, is in opdracht van de gemeente Noord-Beveland verricht.

A History of Premodern Leiden

Leiden was part of the relatively new Dutch landscape that emerged in the central Middle Ages. It was strategically located along the river Rhine, where an early court of the Count of Holland was located. The region commercialised and urbanised rapidly from the fourteenth century onwards. Leiden’s growth and the rise of its textile industry were exemplary of these developments. After the Spanish Siege of 1573-1574, the industrial town grew fast to become one of the leading cities in the Dutch Republic. Notwithstanding these dynamics and the foundation of the first university in the Northern Low Countries, Leiden experienced demographic and socio-economic decline during the eighteenth century.

Leiden, ca. 1525

Leiden’s premodern history can be uncovered due to its rich archaeological and historical sources, but unfortunately it is not very accessible to a non-Dutch readership. Hence, together with my colleagues Ariadne Schmidt and Roos van Oosten, I am currently editing a volume on Leiden’s premodern history, which will appear in 2024 with Brill in its Companions to European History series. This volume will be the first study in English on a Dutch city of its kind. Besides informing readers about key moments and developments in Leiden’s premodern history, the contributions written by specialists engage in current debates in urban history.

Het verhaal van Nederland

Op 23 februari zendt de NTR de vierde aflevering van Het verhaal van Nederland uit, waaraan ik een bijdrage leverde.

https://hetverhaalvannederland.ntr.nl/files/2022/01/Afl-4-def-Ridders-en-graven--768x256.png

Ridders en graven (1000-1300)

In de dertiende eeuw sneuvelt onze eerste koning, Willem de Tweede, in de strijd tegen de Westfriezen. Nederland is in deze tijd een lappendeken van graafschappen en hertogdommen, die met elkaar concurreren om de macht. De jonge Hollandse graaf Floris de Vijfde heeft zijn vader, Willem de Tweede, nooit gekend. Hij is een koningskind, wordt hem verteld. Groeit hij uit tot een waardige opvolger en wreker van zijn vader?

Lees hier verder over de aanleiding voor en context van de moord op Floris V.

Regionale geschiedenis

Recentelijk zijn er twee bundels van regionaal-historische aard verschenen, waaraan ik met anderen bijdragen heb geleverd. De eerste bundel bevat bijdragen over het geloofsleven in de laatmiddeleeuwse noordelijke Nederlanden, die geschreven zijn voor een breder geïnteresseerd publiek en aansluiten bij een tentoonstelling die het Fries Museum binnenkort organiseert. De tweede bundel is een Festschrift voor Hans Mol, een collega met een indrukwekkende staat van dienst. Hij is in het bijzonder een specialist op het gebied van de middeleeuwse Friese geschiedenis, maar weet ook alles over bijvoorbeeld religieuze ridderorden en kloostergeschiedenis. Als drijvende kracht achter het HISGIS-project introduceerde hij mij alweer jaren terug tot historisch GIS.

Workshop Kaarten en Data 2018

Kaarten en data

Bronnen, technieken en vooruitzichten voor digitale historische kaartapplicaties

Woensdag, 27 juni 2018

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

Thema

Digitale kaartapplicaties zijn niet meer weg te denken in de erfgoedsector en onderzoekers maken steeds vaker gebruik van GIS om archeologische of historische gegevens te integreren, analyseren en te presenteren. Gebruik en ontwikkeling van deze applicaties vragen echter de nodige expertise en vaak een forse tijdsinvestering, daarom zijn samenwerking en uitwisseling van kennis en data van belang. Na de succesvolle workshop in Amsterdam in 2016 organiseren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Universiteit Groningen een tweede workshop over Kaarten en Data. Tijdens deze dag staan drie thema’s centraal: het beleid met betrekking tot digitale ontsluiting van data en bronnen (waaronder Linked Open Data), de technische ontwikkelingen op het gebied van kaartapplicaties en tot slot de noodzaak van het ontwikkelen van standaarden met betrekking tot het digitaal en ruimtelijk ontsluiten van historisch-geografische, (bouw)historische en archeologische bronnen. De workshop biedt lezingen en presentaties over actuele ontwikkelingen in het veld, alsmede de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen en ideeën uit te wisselen.

Programma

10:00   Opening – Arie van Steensel, Universiteit Groningen, en Jaap Evert Abrahamse, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

10:15   Erfgoed ’s-Hertogenbosch op de Kaart – Michel Brinckman, ab-c media, en Dennis Dekker, Erfgoed ’s-Hertogenbosch

10:40   De Provincie Utrecht in 1400 in 30.000 percelen: product, halfproduct of proces? – Ad van Ooststroom, HISGIS Utrecht

11:30   Het geschilderde landschap in kaart. Een landschapsarcheologische studie van het middeleeuwse landschap geschilderd door Pieter Pourbus – Jan Trachet, Universiteit Gent

11:55   VerGISsen is Menselijknwerk – Menne Kosian, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

12:20   Moderne technologie, oude kaarten: voorsprong vanuit het verleden – Edward Mac Gillavry, Webmapper

13:45   Data in kaart brengen: zo breng je historisch en archeologisch materiaal aan de man – Mark Verlaat, Geodienst, Rijksuniversiteit Groningen

14:10   Best practices voor geodata op het web – Linda van den Brink, Geonovum

14:35   AdamLink: verbonden collectiedata over Amsterdam op de kaart – Petra Dreiskamper, Grobbel & Dreis

15:25   Amsterdam Time Machine: knooppunt en kompas – Claartje Rasterhoff, CREATE / Universiteit van Amsterdam

15:50   Afsluiting en discussie – Rowin van Lanen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Locatie

De workshop vindt plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort (routebeschrijving).

Aanmelding en vragen

Deelname is gratis, maar aanmelding is wel noodzakelijk. Aanmelden kan tot 22 juni 2018 per email bij Jasper Weinans (a.j.weinans@rug.nl). Voor overige vragen kunt u zich richten tot de organisatoren.

Organisatie

De workshop wordt georganiseerd door Jaap Evert Abrahamse (j.abrahamse@cultureelerfgoed.nl) en Arie van Steensel (a.van.steensel@rug.nl).

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, maken de workshop financieel mogelijk.