Regionale geschiedenis

Recentelijk zijn er twee bundels van regionaal-historische aard verschenen, waaraan ik met anderen bijdragen heb geleverd. De eerste bundel bevat bijdragen over het geloofsleven in de laatmiddeleeuwse noordelijke Nederlanden, die geschreven zijn voor een breder geïnteresseerd publiek en aansluiten bij een tentoonstelling die het Fries Museum binnenkort organiseert. De tweede bundel is een Festschrift voor Hans Mol, een collega met een indrukwekkende staat van dienst. Hij is in het bijzonder een specialist op het gebied van de middeleeuwse Friese geschiedenis, maar weet ook alles over bijvoorbeeld religieuze ridderorden en kloostergeschiedenis. Als drijvende kracht achter het HISGIS-project introduceerde hij mij alweer jaren terug tot historisch GIS.

Workshop Kaarten en Data 2018

Kaarten en data

Bronnen, technieken en vooruitzichten voor digitale historische kaartapplicaties

Woensdag, 27 juni 2018

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

Thema

Digitale kaartapplicaties zijn niet meer weg te denken in de erfgoedsector en onderzoekers maken steeds vaker gebruik van GIS om archeologische of historische gegevens te integreren, analyseren en te presenteren. Gebruik en ontwikkeling van deze applicaties vragen echter de nodige expertise en vaak een forse tijdsinvestering, daarom zijn samenwerking en uitwisseling van kennis en data van belang. Na de succesvolle workshop in Amsterdam in 2016 organiseren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Universiteit Groningen een tweede workshop over Kaarten en Data. Tijdens deze dag staan drie thema’s centraal: het beleid met betrekking tot digitale ontsluiting van data en bronnen (waaronder Linked Open Data), de technische ontwikkelingen op het gebied van kaartapplicaties en tot slot de noodzaak van het ontwikkelen van standaarden met betrekking tot het digitaal en ruimtelijk ontsluiten van historisch-geografische, (bouw)historische en archeologische bronnen. De workshop biedt lezingen en presentaties over actuele ontwikkelingen in het veld, alsmede de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen en ideeën uit te wisselen.

Programma

10:00   Opening – Arie van Steensel, Universiteit Groningen, en Jaap Evert Abrahamse, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

10:15   Erfgoed ’s-Hertogenbosch op de Kaart – Michel Brinckman, ab-c media, en Dennis Dekker, Erfgoed ’s-Hertogenbosch

10:40   De Provincie Utrecht in 1400 in 30.000 percelen: product, halfproduct of proces? – Ad van Ooststroom, HISGIS Utrecht

11:30   Het geschilderde landschap in kaart. Een landschapsarcheologische studie van het middeleeuwse landschap geschilderd door Pieter Pourbus – Jan Trachet, Universiteit Gent

11:55   VerGISsen is Menselijknwerk – Menne Kosian, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

12:20   Moderne technologie, oude kaarten: voorsprong vanuit het verleden – Edward Mac Gillavry, Webmapper

13:45   Data in kaart brengen: zo breng je historisch en archeologisch materiaal aan de man – Mark Verlaat, Geodienst, Rijksuniversiteit Groningen

14:10   Best practices voor geodata op het web – Linda van den Brink, Geonovum

14:35   AdamLink: verbonden collectiedata over Amsterdam op de kaart – Petra Dreiskamper, Grobbel & Dreis

15:25   Amsterdam Time Machine: knooppunt en kompas – Claartje Rasterhoff, CREATE / Universiteit van Amsterdam

15:50   Afsluiting en discussie – Rowin van Lanen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Locatie

De workshop vindt plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort (routebeschrijving).

Aanmelding en vragen

Deelname is gratis, maar aanmelding is wel noodzakelijk. Aanmelden kan tot 22 juni 2018 per email bij Jasper Weinans (a.j.weinans@rug.nl). Voor overige vragen kunt u zich richten tot de organisatoren.

Organisatie

De workshop wordt georganiseerd door Jaap Evert Abrahamse (j.abrahamse@cultureelerfgoed.nl) en Arie van Steensel (a.van.steensel@rug.nl).

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, maken de workshop financieel mogelijk.

New Book: Cities and Solidarities

9781138943612Cities and Solidarities: Urban Communities in Pre-Modern Europe has just appeared with Routledge. The volume comprises the outcomes of two conference sessions held in 2014.

From the cover:

Cities and Solidarities charts the ways in which the study of individuals and places can revitalise our understanding of urban communities as dynamic interconnections of solidarities in medieval and early modern Europe. This volume sheds new light on the socio-economic conditions, the formal and informal institutions, and the strategies of individual town dwellers that explain the similarities and differences in the organisation and functioning of urban communities in pre-modern Europe. It considers how communities within cities and towns are constructed and reconstructed, how interactions amongst members of differing groups created social and economic institutions, and how urban communities reflected a sense of social cohesion. In answering these questions, the contributions combine theoretical frameworks with new digital methodologies in order to provoke further discussion into the fundamental nature of urban society in this key period of change. The essays in this collection demonstrate the complexities of urban societies in pre-modern Europe, and will make fascinating reading for students and scholars of medieval and early modern urban history.

More information at the publisher’s website.

Historisch Leiden in Kaart III

Inmiddels staan de eerste resultaten van het Historisch Leiden in Kaart-project online. Het doel van dit door NWO/DANS gesteunde valorisatie- en digitalisatieproject is het ontwikkelen van een digitale kaartapplicatie voor onderzoekers en belangstellenden met interesse in de geschiedenis van de stad Leiden. Inmiddels zijn er drie afzonderlijke tools gerealiseerd, die in de nabije toekomst verder ontwikkeld en geïntegreerd gaan worden.

  • Een online applicatie waarmee datasets met geografische gegevens geüpload en eenvoud ruimtelijk geanalyseerd kunnen worden: Historisch Leiden in Kaart.
  • Een webviewer voor het raadplegen van het gegeorefereerde en gevectoriseerde Straten- en Grachtenboek van zestiende-eeuws Leiden. Dit is de oudste pre-kadastrale kaart in de Nederlanden: Straten- en Grachtenboek.
  • Een online viewer van de oudste kadastrale kaart van Leiden uit 1832. Deze is binnen het project ontwikkeld door HISGIS (Fryske Akademie): HISGIS Leiden.
hlk-grachten-en-stratenboek-leiden
Straten- en Grachtenboek (1583-1597) – Leiden

Alle onderliggende bestanden met kaartmateriaal en historische data zijn ook te downloaden via EASY, het repositorium van DANS, en te bewerken met eigen GIS-software.

In principe is de onderliggende infrastructuur van HLK ook toe te passen voor andere steden. Mocht je hier belangstelling voor hebben, neem dan gerust contact op.

Symposium: Scaling Fences

Symposium

Scaling Fences. Integrative Approaches to the History of Medieval and Early Modern Cities

Friday, 1 July 2016, Amsterdam

Theme

A diversification of approaches and methodological specialisation in the past decades have contributed to a better understanding of medieval and early modern urban societies. At the same time, our insights into the process of urbanisation are becoming increasingly fragmented and compartmentalised. Hence, this workshop aims to address the interrelatedness of the political, economic, social, cultural, morphological and environmental processes that generated and shaped urban societies and landscapes. The participants will not propagate a single holistic approach, but rather explore themes, methodologies and theories that allow us to analyse and explain the interdependence of the various domains of medieval and early modern urban society. Some papers take a macro perspective on urban society, for example, by analysing complementarities between political, legal and economic institutions, while others develop case studies to examine the behaviour of individuals whose activities cut across political, economic, social or cultural boundaries. In sum, the key questions of this workshop are: how and to what extent did the different domains of urban society tie in with each other? What are possible and fruitful approaches to develop a more integrated understanding of the processes, institutions and practices that constituted medieval and early modern urban societies?

Programme

09:00 Coffee

09:20 Welcome

Chair: Jaap Evert Abrahamse (Netherlands Cultural Heritage Agency)

09:30 Katalin Szende (Central European University) – Town Plans as Ground Plans of Power. Thirteenth-Century East Central Europe in Context

10:15 Hélène Noizet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) – ‘Fabrique urbaine.’ How did Social Practices shape the Medieval Urban Morphology?

11:00 Break

Chair: Arie van Steensel (University of Amsterdam)

11:15 Stephan Sander-Faes (Universität Zürich) – ‘Il popolo di questa città è devotissimo’, but: Who are ‘the People’? Urban Prosopography, its Limits, and some Suggestions

12:00 Jeff Fynn-Paul (Leiden University) – The Origins of Capitalism? New Perspectives on the Old Idea that Late Medieval Cities (and their Merchants) were the Epicentre of Global Capitalism

12:45 Lunch

Chair: Mario Damen (University of Amsterdam)

14:00 Arie van Steensel (University of Amsterdam) – Continuity and Change in Late-Medieval Urban Institutions. An Ecological Approach

14:45 Francesco Ammannati (Università Bocconi) – From Guild to Università. The Changing Fortunes of the Florentine Arte della lana Between the Fifteenth and the Sixteenth Century

15:30 Break

Chair: Roos van Oosten (Leiden University)

15:45 Leona Skelton (University of Bristol) – Environmental Attitudes in English Towns, 1560-1750. Reconnecting Townspeople with Nature

16:30 Janna Coomans (University of Amsterdam) – Crossing Boundaries for Urban Health. Fighting Fire in the Late Medieval Low Countries

17:15 Conclusions

17:45 Drinks

19:00 Dinner for speakers

Location

University of Amsterdam

Universiteitsbibliotheek, Vondelzaal

Singel 425

1012 WP Amsterdam

Participation and further questions

Participation is free, but all participants are kindly requested to register at the latest on 22 June 2016 by email to Carlijn van der Baan (c.a.vanderbaan@uva.nl).

For further questions, please contact the organiser Arie van Steensel (a.vansteensel@uva.nl).

This workshop is financially supported by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).