Geschiedenis van Zeeland

Op 14 september 2012 is het eerste deel van Geschiedenis van Zeeland. Prehistorie tot 1550 verschenen. De nieuwe provinciale geschiedschrijving zal uiteindelijk vier boeken omvatten. Het eerste deel van Geschiedenis van Zeeland beschrijft direct de langste periode uit de Zeeuwse geschiedenis, van prehistorie tot 1550. In het grootste deel van die tijd valt amper over Zeeland te spreken. De auteurs richten zich ruwweg op het gebied dat tot de huidige provincie wordt gerekend. In de middeleeuwen worden de contouren van het huidige Zeeland steeds beter zichtbaar. Vier ijkpunten geven de lezer in dit eerste deel houvast. Het derde ijkpunt, 1300, markeert het eind van een periode van sterke bevolkingsgroei. In die periode hadden de bewoners de kernen van de eilanden bedijkt en was het netwerk van dorpen en steden gevormd dat voor een groot deel nog steeds bestaat. Het laatste ijkpunt, 1550, staat aan de vooravond van de Nederlandse Opstand. Het sluit een periode af waarin de Scheldedelta zich economisch sterk had ontwikkeld in het kielzog van de grote handels- en industriesteden Brugge, Gent en Antwerpen.

Meer informatie