Regionale geschiedenis

Recentelijk zijn er twee bundels van regionaal-historische aard verschenen, waaraan ik met anderen bijdragen heb geleverd. De eerste bundel bevat bijdragen over het geloofsleven in de laatmiddeleeuwse noordelijke Nederlanden, die geschreven zijn voor een breder geïnteresseerd publiek en aansluiten bij een tentoonstelling die het Fries Museum binnenkort organiseert. De tweede bundel is een Festschrift voor Hans Mol, een collega met een indrukwekkende staat van dienst. Hij is in het bijzonder een specialist op het gebied van de middeleeuwse Friese geschiedenis, maar weet ook alles over bijvoorbeeld religieuze ridderorden en kloostergeschiedenis. Als drijvende kracht achter het HISGIS-project introduceerde hij mij alweer jaren terug tot historisch GIS.

Tentoonstelling: Ridders van Holland

riddersvanhollandVan 23 april tot en met 6 juli 2014 is in het Muiderslot de tentoonstelling ‘Ridders van Holland‘ te zien over de geschiedenis van ridderorden in Nederland en het hedendaagse decoratiestelsel.

De catalogus van de tentoonstelling is op de website van het museum (PDF) te vinden.