A History of Premodern Leiden

Leiden was part of the relatively new Dutch landscape that emerged in the central Middle Ages. It was strategically located along the river Rhine, where an early court of the Count of Holland was located. The region commercialised and urbanised rapidly from the fourteenth century onwards. Leiden’s growth and the rise of its textile industry were exemplary of these developments. After the Spanish Siege of 1573-1574, the industrial town grew fast to become one of the leading cities in the Dutch Republic. Notwithstanding these dynamics and the foundation of the first university in the Northern Low Countries, Leiden experienced demographic and socio-economic decline during the eighteenth century.

Leiden, ca. 1525

Leiden’s premodern history can be uncovered due to its rich archaeological and historical sources, but unfortunately it is not very accessible to a non-Dutch readership. Hence, together with my colleagues Ariadne Schmidt and Roos van Oosten, I am currently editing a volume on Leiden’s premodern history, which will appear in 2024 with Brill in its Companions to European History series. This volume will be the first study in English on a Dutch city of its kind. Besides informing readers about key moments and developments in Leiden’s premodern history, the contributions written by specialists engage in current debates in urban history.

Regionale geschiedenis

Recentelijk zijn er twee bundels van regionaal-historische aard verschenen, waaraan ik met anderen bijdragen heb geleverd. De eerste bundel bevat bijdragen over het geloofsleven in de laatmiddeleeuwse noordelijke Nederlanden, die geschreven zijn voor een breder geïnteresseerd publiek en aansluiten bij een tentoonstelling die het Fries Museum binnenkort organiseert. De tweede bundel is een Festschrift voor Hans Mol, een collega met een indrukwekkende staat van dienst. Hij is in het bijzonder een specialist op het gebied van de middeleeuwse Friese geschiedenis, maar weet ook alles over bijvoorbeeld religieuze ridderorden en kloostergeschiedenis. Als drijvende kracht achter het HISGIS-project introduceerde hij mij alweer jaren terug tot historisch GIS.

New Book: Cities and Solidarities

9781138943612Cities and Solidarities: Urban Communities in Pre-Modern Europe has just appeared with Routledge. The volume comprises the outcomes of two conference sessions held in 2014.

From the cover:

Cities and Solidarities charts the ways in which the study of individuals and places can revitalise our understanding of urban communities as dynamic interconnections of solidarities in medieval and early modern Europe. This volume sheds new light on the socio-economic conditions, the formal and informal institutions, and the strategies of individual town dwellers that explain the similarities and differences in the organisation and functioning of urban communities in pre-modern Europe. It considers how communities within cities and towns are constructed and reconstructed, how interactions amongst members of differing groups created social and economic institutions, and how urban communities reflected a sense of social cohesion. In answering these questions, the contributions combine theoretical frameworks with new digital methodologies in order to provoke further discussion into the fundamental nature of urban society in this key period of change. The essays in this collection demonstrate the complexities of urban societies in pre-modern Europe, and will make fascinating reading for students and scholars of medieval and early modern urban history.

More information at the publisher’s website.

EU@Amsterdam: bundel en lezingen

Ter gelegenheid van het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 is er een bundel met essays verschenen over de EU@AmsterdamEuropese stad. Vooruitlopend op de stedelijke agenda van de EU schrijven de auteurs over hoe wij vroeger, nu en straks samen leven in de stad, wat de functies van de stad zijn en welke veranderingen er naar verwachting zullen optreden. Samen vormen de auteurs daarmee een informele stedelijke raad die een advies geeft over de toekomst van de Europese steden. EU@Amsterdam bespreekt onder meer de verscheidenheid aan bewoners, uiteenlopende stedelijke ontwikkelingen en inzicht in de rol van steden in de Europese integratie in onderlinge netwerken en in verhoudingen tot andere bestuurslagen zoals de nationale staat en Europa.

Bovendien worden er in het nieuwe jaar een vijftal publieksbijeenkomsten georganiseerd met lezingen over de huidige en toekomstige rol van de stad in Europa. Voor meer informatie: EU@Amsterdam – Pakhuis De Zwijger.

Nieuw boek: Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen

Cultuurgeschiedenis van de MiddeleeuwenDeze week verschijnt het nieuwe handboek Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen, onder redactie van mijn collega’s Rob Meens en Carine van Rhijn. Hierin heb ik bijdrage geschreven over ‘De middeleeuwen als een tijd van stilstand? Markten en gemeenschappen in Europa, ca. 1000-1300’.

Flaptekst:

‘Middeleeuws’ staat vaak synoniem voor achterlijk, simpel en primitief. Deze waardering van de periode 500-1500 n.Chr. voert terug op humanistische opvattingen over het begrip ‘middeleeuwen’ als een tijd van achteruitgang en stagnatie. Aan de andere kant zijn de middeleeuwen ook een grote bewondering ten deel gevallen. Zo vond men in deze periode de basis van de moderne Europese naties. Katholieken zagen de middeleeuwen als de periode waarin Europa echt christelijk was, terwijl anderen juist spraken van een tijd vol van bijgeloof. Dergelijke oordelen over de middeleeuwen leven in de huidige samenleving nog volop. Dit handboek wil deze (voor)oordelen als uitgangspunt gebruiken voor een kennismaking met de cultuur van de middeleeuwen. Het boek laat zien waar dergelijke oordelen vandaan komen en hoe historici tegenwoordig over dit tijdperk denken. Het boek biedt zowel kennis van de middeleeuwse cultuur als een reflectie op het denken over de middeleeuwen.

Meer informatie op de website van de uitgever.