Workshop: Kaarten en Data

Workshop

Kaarten en data. Digitale kaartapplicaties voor erfgoedbeheerders en onderzoekers

Donderdag, 30 juni 2016; Amsterdam

Thema

Digitale kaartapplicaties zijn niet meer weg te denken in de erfgoedsector en ook onderzoekers maken steeds vaker gebruik van bijvoorbeeld historisch GIS om archeologische of historische gegevens te analyseren en te presenteren. Het ontwikkelen van digitale kaartapplicaties vraagt echter de nodige expertise en vaak ook een forse tijdsinvestering, daarom is samenwerking en de uitwisseling van kennis noodzakelijk. Tijdens deze workshop presenteren experts uit de erfgoedsector en onderzoekers de mogelijkheden van digitale kaartapplicaties aan de hand van bestaande voorbeelden en lopende ontwikkelingen. Zij gaan daarbij in op zowel technische of methodologische vragen als op innovatieve toepassingen die nog ontwikkeld kunnen worden. Tijdens de middag is het mogelijk om eigen (onderzoeks)plannen te bespreken met de aanwezige experts, of om kennis te maken met GIS-software. De workshop biedt zowel erfgoedbeheerders als individuele onderzoekers de mogelijkheid om nieuwe ideeën op te doen en met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkeling en verdere toepassing van digitale kaartapplicaties.

Programma

9:30     Ontvangst

10:00   Welkom – Arie van Steensel (Universiteit van Amsterdam)

10:15   Historische @tlas Nijmegen – Wouter Daemen (Regionaal Archief Nijmegen)

10:45   Van gedrukte kaart over wetenschappelijke databank naar publieksvriendelijke kaartapplicatie: of hoe MAGIS Brugge tot stand kwam – Elien Vernackt (MAGIS, Brugge)

11:15   Koffie

11:30   Historisch Leiden in kaart: verleden, heden, toekomst – Ellen Gehring (Erfgoed Leiden en Omstreken)

12:00   Georeferentie en rubbersheeting van oude kaarten – Jan Hartmann (Universiteit van Amsterdam / HISGIS)

12:30   Lunch

13:30   De mogelijkheden van Space Syntax in de praktijk – Marlous Craane (Antea Group)

14:00   GIStorical Antwerp. Historisch Antwerpen en omgeving ruimtelijk bekeken – Iason Jongepier (Universiteit Antwerpen)

14:30   Koffie

14:45   Parallelsessies: expertcommentaar op (onderzoeks)plannen of beknopte instructie GIS-software (ArcGIS/QGIS)

16:00   Discussie onder leiding van Roos van Oosten (Universiteit Leiden)

16:30   Afsluiting en borrel

Locatie

Universiteit van Amsterdam

Roeterseilandcampus, Gebouw J/K, zaal JK 1.18

Valckenierstraat 65-67

1018 XE Amsterdam

Aanmelding en vragen

Aanmelden kan tot en met 15 juni 2016 per email bij Carlijn van der Baan (c.a.vanderbaan@uva.nl). Graag willen wij u vragen om bij deze aanmelding aan te geven naar welke parallelsessie uw voorkeur uitgaat. Als u graag wilt deelnemen aan de netwerksessie over onderzoeksplannen, dan kunt u uw ideeën (projectaanvragen, samenwerkingsinitiatieven) ook van tevoren toesturen.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de organisator: Arie van Steensel (a.vansteensel@uva.nl).

Deze workshop is mogelijk gemaakt door financiële steun van NWO.

Historisch Leiden in Kaart II

DANS heeft een Klein Dataproject-subsidie toegekend aan het project ‘Historisch Leiden in kaart. Een digitale infrastructuur voor onderzoekers en publiek’, dat ik samen met Roos van Oosten heb opgezet. Met deze investering kunnen we in samenwerking met HISGIS en Erfgoed Leiden en Omstreken de digitale historische kaartenapplicatie voor Leiden verder ontwikkelen tot een volwaardig onderzoekstool voor onderzoekers en andere belangstellenden, zodat binnenkort kaartmateriaal en datasets via een onderzoeksportal en publieksinterface duurzaam toegankelijk kunnen worden gemaakt. Meer informatie is te vinden op de projectwebsite.

Voor het invoeren van gegevens is HISGIS nog op zoek naar vrijwilligers. Zie hiervoor de website Vele handen.

Leiden - Van Deventer III

Kaart van Leiden – Jacob van Deventer – 1545

EU@Amsterdam: bundel en lezingen

Ter gelegenheid van het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 is er een bundel met essays verschenen over de EU@AmsterdamEuropese stad. Vooruitlopend op de stedelijke agenda van de EU schrijven de auteurs over hoe wij vroeger, nu en straks samen leven in de stad, wat de functies van de stad zijn en welke veranderingen er naar verwachting zullen optreden. Samen vormen de auteurs daarmee een informele stedelijke raad die een advies geeft over de toekomst van de Europese steden. EU@Amsterdam bespreekt onder meer de verscheidenheid aan bewoners, uiteenlopende stedelijke ontwikkelingen en inzicht in de rol van steden in de Europese integratie in onderlinge netwerken en in verhoudingen tot andere bestuurslagen zoals de nationale staat en Europa.

Bovendien worden er in het nieuwe jaar een vijftal publieksbijeenkomsten georganiseerd met lezingen over de huidige en toekomstige rol van de stad in Europa. Voor meer informatie: EU@Amsterdam – Pakhuis De Zwijger.

Historisch Leiden in kaart

Samen met collega Roos van Oosten (Universiteit Leiden) en Erfgoed Leiden en Omstreken ga ik een online kaartapplicatie ontwikkelen om historische, archeologische en bouwhistorische informatie over de premoderne geschiedenis van de stad Leiden geïntegreerd te analyseren en toegankelijk te presenteren aan onderzoekers en een breed publiek. NWO ondersteunt het project ‘Historisch Leiden in kaart. Een dynamische digitale atlas’ middels een Alfa Meerwaarde-investering.

Nieuw boek: Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen

Cultuurgeschiedenis van de MiddeleeuwenDeze week verschijnt het nieuwe handboek Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen, onder redactie van mijn collega’s Rob Meens en Carine van Rhijn. Hierin heb ik bijdrage geschreven over ‘De middeleeuwen als een tijd van stilstand? Markten en gemeenschappen in Europa, ca. 1000-1300’.

Flaptekst:

‘Middeleeuws’ staat vaak synoniem voor achterlijk, simpel en primitief. Deze waardering van de periode 500-1500 n.Chr. voert terug op humanistische opvattingen over het begrip ‘middeleeuwen’ als een tijd van achteruitgang en stagnatie. Aan de andere kant zijn de middeleeuwen ook een grote bewondering ten deel gevallen. Zo vond men in deze periode de basis van de moderne Europese naties. Katholieken zagen de middeleeuwen als de periode waarin Europa echt christelijk was, terwijl anderen juist spraken van een tijd vol van bijgeloof. Dergelijke oordelen over de middeleeuwen leven in de huidige samenleving nog volop. Dit handboek wil deze (voor)oordelen als uitgangspunt gebruiken voor een kennismaking met de cultuur van de middeleeuwen. Het boek laat zien waar dergelijke oordelen vandaan komen en hoe historici tegenwoordig over dit tijdperk denken. Het boek biedt zowel kennis van de middeleeuwse cultuur als een reflectie op het denken over de middeleeuwen.

Meer informatie op de website van de uitgever.