Publications

Books and Volumes

 • Cities and Solidarities. Urban Communities in Pre-Modern Europe, ed. with J. Colson (Abingdon and New York: Routledge, 2017), 276 p. [Google Books]
 • Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2010), 492 p. [Google Books]

Articles and Contributions to Books

 • ‘Mapping Medieval Leiden: Residential and Occupational Topographies’, in J.Á. Solórzano Telechea and A. Sousa Melo, eds, Trabajar en la ciudad medieval europea (Logroño, 2018), 237-260.
 • With H. Deneweth et al., ‘Stadsgeschiedenis in buitenlandse tijdschriften (2016)’, Stadsgeschiedenis 12 (2017), 170-196.
 • ‘Vorstelijke ridderorden en adellijke distinctie in de laatmiddeleeuwse Nederlanden’, in: C. Gietman e.a. ed., Huis en habitus. Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen (Hilversum, 2017), 200–211. [Google Books]
 • With P. de Graef et al., ‘Stadsgeschiedenis in Belgische en Nederlandse historische tijdschriften (2015)’, Stadsgeschiedenis 12 (2017), 86-108. [PDF]
 • ‘Identifying Contextual Factors: Religious Confraternities in Norwich and Leiden, c. 1300–1550’, in D.B. Presciutti ed., Space, Place, and Motion. Locating Confraternities in the Late Medieval and Early Modern City (Leiden, 2017), 47-67. [Google Books]
 • With J. Colson, ‘Cities and Solidarities. Urban Communities in Medieval and Early Modern Europe’, in Idem, eds, Cities and Solidarities. Urban Communities in Pre-Modern Europe (Abingdon and New York, 2017), 1-24. [Google Books]
 • ‘Gouden tijden voor de stadsgeschiedenis’, Stadsgeschiedenis 11 (2016), 187-192. [PDF]
 • ‘Competing cities and urban networks in medieval Europe’, in V. Mamadouh and A. van Wageningen, eds, Urban Europe. Fifty tales of the city (Amsterdam, 2016), 111-116. [Google Books]
 • ‘Guilds and Politics in Medieval Urban Europe. Towards a Comparative Institutional Analysis’, in E. Jullien and M. Pauly, eds, Craftsmen and Guilds in the Medieval and Early Modern Periods (Stuttgart, 2016), 37-56.
 • ‘Concurrerende steden en stedelijke netwerken in middeleeuws Europa’, V. Mamadouh and A. van Wageningen, eds, EU@Amsterdam. Een stedelijke raad (Amsterdam, 2015), 111-117. [Google Books]
 • ‘Medieval Studies in the Netherlands (Institutes, Associations, Resources)’, Reti medievali 16 (2015), 309-316. [PDF]
 • ‘De middeleeuwen als een tijd van stilstand? Markten en gemeenschappen in Europa, ca. 1000-1300’, in: R. Meens and C. van Rhijn, eds, Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen (Zwolle, 2015), 127-148.
 • ‘Middeleeuwse ridderorden in de Nederlanden’, Tentoonstellingscatalogus ‘Ridders van Holland. Van harnas tot lintjesregen’ (Muiden, 2014), 8-16. [PDF]
 • ‘Noble Identity and Culture. Recent Historiography on the Nobility in the Medieval Low Countries III’, History Compass 12 (2014), 287-299. [PDF]
 • ‘Beyond the Crisis of the Nobility. Recent Historiography on the Nobility in the Medieval Low Countries II’, History Compass 12 (2014), 273-286. [PDF]
 • ‘Origins and Transformations. Recent Historiography on the Nobility in the Medieval Low Countries I’, History Compass 12 (2014), 263-272. [PDF]
 • ‘Variations in Urban Social Assistance. Some Examples from Late-Medieval England and the Low Countries’, in: F. Ammannati, ed., Assistenza e solidarietà in Europa in Europa secc. XIII-XVIII (Firenze, 2013), 135-150. [PDF or Google Books]
 • ‘Op naar revisie en synthese. Recente trends in het onderzoek naar de adel in de middeleeuwse Nederlanden’, Virtus. Yearbook of the History of the Nobility 19 (2012), 9-38. [PDF]
 • ‘Bewoning en sociale structuren, 1300-1550’, in: P. Brusse and P. Henderikx, eds, Geschiedenis van Zeeland. Vol. 1: Prehistorie-1550 (Zwolle, 2012), 211-225, 351-352. [PDF]
 • ‘Lokale en regionale bestuursinstellingen, 1300-1550’, in: P. Brusse and P. Henderikx, eds, Geschiedenis van Zeeland. Vol. 1: Prehistorie-1550 (Zwolle, 2012), 243-264, 352-353. [PDF]
 • ‘De economie van het platteland, 1300-1550’, in: P. Brusse and P. Henderikx, eds, Geschiedenis van Zeeland. Vol. 1: Prehistorie-1550 (Zwolle, 2012), 265-276, 353. [PDF]
 • ‘Kinship, Property and Identity. Noble Family Strategies in Late-Medieval Zeeland’, Journal of Family History 37 (2012), 247-269. [PDF]
 • ‘Noblemen in an Urbanised Society. Zeeland and its Nobility in the late Middle Ages’, Journal of Medieval History 38 (2012), 76-99. [PDF]
 • ‘De middeleeuwse heren en vrouwen van Sint-Maartensdijk. Bezitters van een hoge heerlijkheid, kasteel en adellijk hof (1354-1558)’, Jaarboek van de Kastelenstichting Holland en Zeeland (2010), 7-23, 153-156. [PDF]
 • ‘Adellijke verwantschap in laatmiddeleeuws Zeeland’, Genealogie. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis 16 (2010), 132-135. [PDF]
 • ‘Edelen, belastingheffing en politieke verhoudingen in laatmiddeleeuws Zeeland’, in: M. Damen and L. Sicking, eds, Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans (Hilversum, 2010), 163-179. [Google Books]
 • ‘The Emergence of an Administrative Apparatus in the Dutch Towns of Haarlem and Leiden during the Late Medieval and Early Modern Periods, circa 1430-1570’, in: M. van der Heijden et al., eds, Serving the Urban Community. The Rise of Public Facilities in the Low Countries (Amsterdam, 2009), 42-61. [PDF or Google Books]
 • ‘Edelen in het laatmiddeleeuwse graafschap Zeeland. Een analyse van hun politieke en sociaal-economische positie rond het jaar 1475’, BMGN – The Low Countries Historical Review 123 (2008), 564-585. [PDF]
 • ‘De middeleeuwse stadspensionarissen van Haarlem en Leiden, circa 1447-1572’, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 38 (2006), 76-96. [PDF]
 • ‘Het personeel van de laatmiddeleeuwse steden Haarlem en Leiden, 1428- 1572’, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 9 (2006), 191-252. [PDF or Google Books]
 • ‘Giften aan vrienden en invloedrijken. Schenkgewoonten van de stad Haarlem gedurende de Bourgondische en Habsburgse periode’, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 37 (2005), 1-22. [PDF]
 • ‘Exploring the Possibilities of the Prosopographical Method. The Noble Population of the Late Medieval County of Zeeland’, Medieval Prosopography 26 (2005), 334-351. [PDF]

Book Reviews

 • Review of Martin van den Broeke. “Het pryeel van Zeeland.” Buitenplaatsen op Walcheren 1600–1820 (Hilversum, 2016) in Renaissance Quarterly 71 (2018), 310-311.
 • Review of André R. Köller, Agonalität und Kooperation. Führungsgruppen im
  Nordwesten des Reiches 1250–1550 (Göttingen, 2015) in The Medieval Low Countries 4 (2017), 289-293.
 • ‘Middeleeuwse en vroegmoderne liefdadigheid en armenzorg’, review of Anne M. Scott (ed.), Experiences of charity, 1250-1650 (Farnham and Burlington, 2015) in Tijdschrift voor Geschiedenis 130 (2017), 501-502. [PDF]
 • Review of Gervase Rosser, The art of solidarity in the Middle Ages: Guilds in England 1250-1550 (Oxford, 2015) in Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 13 (2016), 112-113. [PDF]
 • Review of K. Davids and B. De Munck (eds.), Innovation and Creativity in Late Medieval and Early Modern European Cities (Aldershot, 2014) in Urban History 42 (2015), 692-694. [PDF]
 • Review of C. Rawcliffe, Urban Bodies. Communal Health in Late Medieval English Towns and Cities (Woodbridge, 2013) in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 11 (2014), 191-192. [PDF]
 • ‘Nieuw standaardwerk over de Bourgondische Nederlanden’, review of R. Stein, De hertog en zijn Staten. De eenwording van de Bourgondische Nederlanden, ca. 1380-1480 (Hilversum, 2014) in: Tijdschrift voor Geschiedenis 127 (2014), 706-708. [PDF]
 • Review of R. Ladan, Gezondheidszorg in Leiden in de late middeleeuwen (Hilversum, 2012) and A. Boele, Leden van één lichaam. Denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden 1300-1650 (Hilversum, 2013) in: BMGN – Low Countries Historical Review 128 (2013), review 83. [PDF]
 • Review of M. van der Heijden, Civic Duty. Public Services in the Early Modern Low Countries (Newcastle upon Tyne, 2012) in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 10 (2013), 133-135. [PDF]
 • Review of D. Crouch, The English Aristocracy, 1070-1272. A Social Transformation (New Haven and London, 2011) in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 9 (2012), 131-133. [PDF]
 • ‘Edelen en de stad. Franse voorbeelden van complexe verhoudingen’, review of Th. Dutour, ed., Les nobles et la ville dans l’espace francophone (XIIe-XVIe siècles) (Paris, 2010) in: Virtus. Yearbook of the History of the Nobility 18 (2011), 197-202.
 • ‘Goddelijke genade of menselijke verdienste?’, review of V. Postel, Arbeit und Willensfreiheit im Mittelalter (Stuttgart, 2009) in: Tijdschrift voor Geschiedenis 124 (2011), 125-126. [PDF]
 • Review of P. Blom et al., Borsele, Bourgondië, Oranje. Heren en markiezen van Veere en Vlissingen, 1400-1700 (Hilversum, 2009) in: Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 24 (2010), 79-81.
 • Review of P.A. Henderikx et al., Cartularium van de heren van Veere uit het geslacht Borsele, 1282-1481, 1555 (Hilversum, 2007) in: Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 22 (2008), 100-101.
 • ‘Immigratie en integratieprocessen in West-Europa: niets nieuws onder de zon?’, review of L. Lucassen, The Immigrant Threat. The Integration of Old and New Migrants in Western Europe since 1850 (Urbana and Chicago, 2005) in: Leidschrift. Historisch Tijdschrift 22 (2007), 186-189. [PDF]
 • ‘Een kroniek van de adellijke familie Van Assendelft’, review of B. Koene, Voor God, graaf en geslacht. De kroniek van de ridders van Assendelft (Hilversum, 2005) in: Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 20 (2006), 119-121. [Full-text]

Co-edited Journal Issues

 • Virtus. Journal of Nobility Studies 24 (2017).
 • Stadsgeschiedenis 12-2 (2017)
 • Stadsgeschiedenis 12-1 (2017).
 • Stadsgeschiedenis 11-2 (2016).
 • Virtus. Journal of Nobility Studies 23 (2016).
 • Virtus. Journal of Nobility Studies 22 (2015).
 • Virtus. Journal of Nobility Studies 21 (2014).
 • Virtus. Journal of Nobility Studies 20 (2013).
 • Virtus. Yearbook of the History of the Nobility 19 (2012).
 • Virtus. Yearbook of the History of the Nobility 18 (2011).
 • Theme Issue ‘Organisatie en regulering van migratie in de nieuwe tijd’, Leidschrift 22-1 (2007).
 • Theme Issue ‘Cultuur en Natuur. Geschiedenis van de mens en zijn leefomgeving’, Leidschrift 21-1 (2006).
 • Theme Issue ‘Religieus geweld vanaf de Oudheid tot de Nieuwe Tijd’, Leidschrift 20-1 (2005).
 • Theme Issue ‘Europa bevalt? De Europese integratie in historisch perspectief 1945-2004′, Leidschrift 19-1 (2004).
 • Theme Issue ‘De geschiedenis van het politieke denken’, Leidschrift 19-3 (2004).
 • Theme Issue ‘De maatschappij op stoom. Nieuwe trends in het onderzoek naar de Industriële Revolutie’, Leidschrift 18-2 (2003).
Advertisements