Publications

Books and Volumes

 • Cities and Solidarities. Urban Communities in Pre-Modern Europe, ed. with J. Colson (Abingdon and New York: Routledge, 2017), 276 p. [Google Books]
 • Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2010), 492 p. [Google Books]

Articles and Contributions to Books

 • ‘De periode voor 1532’ in Noord-Beveland (Rotterdam, 2022), 10-65.
 • ‘Urban Hierarchies and the Institutional Fabric of Late-Medieval European Towns’ in M. Asenjo-González, E. Crouzet-Pavan and A. Zorzi, eds, Urban Hierarchy. The Interaction between Towns and Cities in Europe in Late Medieval and Early Modern Times (Louvain, 2021), 167-182.
 • With E. Bonduel et al., ‘Belgische en Nederlandse stadsgeschiedenis in historische tijdschriften (2020)’, Stadsgeschiedenis 16 (2021), 153-174.
 • With B. Chamuleau, ‘Water, land en dijken. Het ontstaan van middeleeuws Noord-Beveland’, in H. van Engen, H. Nijdam, K. van Vliet, eds, Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen (Hilversum, 2021), 66, 127-138.
 • With C. Santing and B. Looper, ‘Religieuze verenigingen. Zorgen voor de naasten’, in A.B. Mulder-Bakker and R.H. Bremmer, eds, Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (Zutphen, 2021), 82-99.
 • With C. Santing, ‘Family, Community, and Sociability’, in J.J.H. Dekker, ed., A Cultural History of Education in the Renaissance (London and New York, 2020), 85-106. [PDF]
 • With M. Buelens-Terryn et al., ‘Belgische en Nederlandse stadsgeschiedenis in historische tijdschriften (2018-2019)’, Stadsgeschiedenis 15 (2020), 54-79.
 • With M. De Boodt, K. Henskens, and D. van Leeuwen, ‘Kaders, Canon en context. De Middeleeuwen in het geschiedenisonderwijs’, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 34 (2020), 168-193. [PDF]
 • ‘Measuring urban inequalities. Spatial patterns of service access in sixteenth-century Leiden’. in: G Nigro, ed., Economic inequality in pre-industrial societies: causes and effect (Florence 2020), 369-388. [PDF]
 • ‘Grote verschillen. Stedelijke gemeenschappen in de Nederlanden, 1300-1600’, Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland, 61 (2020), 26-28.
 • With H. Deneweth et al., ‘Stadsgeschiedenis in buitenlandse historische tijdschriften (2018)’, Stadsgeschiedenis 14 (2019), 137-161.
 • With M. Buelens-Terryn et al., ‘Stadsgeschiedenis in Belgische en Nederlandse historische tijdschriften (2017)’, Stadsgeschiedenis 14 (2019), 59-81.
 • ‘Before the Golden Fleece. Noble Associations in Holland and Zeeland around 1400’, Publications du Centre Européen d’Etudes Bourguignonnes 59 (2019), 353-370. [PDF]
 • ‘Middeleeuwse kastelen in het Nederlandse stedelijke landschap’, Groniek. Historisch tijdschrift 219 (2019), 251-262. [PDF]
 • With I. Van Damme et al., ‘Stadsgeschiedenis in buitenlandse historische tijdschriften (2017)’, Stadsgeschiedenis 13 (2018), 146-175.
 • With M. Damen and S. Govaerts, ‘Het beeld van de adel in Nobel streven‘, BMGNLow Countries Historical Review 133 (2018), 88-100. [PDF]
 • With C. Delameillieure et al., ‘Stadsgeschiedenis in Belgische en Nederlandse historische tijdschriften (2016)’, Stadsgeschiedenis 13 (2018), 65-84. [PDF]
 • ‘1296. Een moord op een kantelmoment’, in: L. Heerma van Voss et al., eds, Wereldgeschiedenis van Nederland (Amsterdam 2018), 125-130. [Google Books]
 • ‘Mapping Medieval Leiden: Residential and Occupational Topographies’, in J.Á. Solórzano Telechea and A. Sousa Melo, eds, Trabajar en la ciudad medieval europea (Logroño, 2018), 237-260. [PDF]
 • With H. Deneweth et al., ‘Stadsgeschiedenis in buitenlandse historische tijdschriften (2016)’, Stadsgeschiedenis 12 (2017), 170-196. [PDF]
 • ‘Vorstelijke ridderorden en adellijke distinctie in de laatmiddeleeuwse Nederlanden’, in: C. Gietman e.a. ed., Huis en habitus. Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen (Hilversum, 2017), 200–211. [Google Books]
 • With P. de Graef et al., ‘Stadsgeschiedenis in Belgische en Nederlandse historische tijdschriften (2015)’, Stadsgeschiedenis 12 (2017), 86-108. [PDF]
 • ‘Identifying Contextual Factors: Religious Confraternities in Norwich and Leiden, c. 1300–1550’, in D.B. Presciutti ed., Space, Place, and Motion. Locating Confraternities in the Late Medieval and Early Modern City (Leiden, 2017), 47-67. [Google Books]
 • With J. Colson, ‘Cities and Solidarities. Urban Communities in Medieval and Early Modern Europe’, in Idem, eds, Cities and Solidarities. Urban Communities in Pre-Modern Europe (Abingdon and New York, 2017), 1-24. [PDF] [Google Books]
 • ‘Gouden tijden voor de stadsgeschiedenis’, Stadsgeschiedenis 11 (2016), 187-192. [PDF]
 • ‘Competing cities and urban networks in medieval Europe’, in V. Mamadouh and A. van Wageningen, eds, Urban Europe. Fifty tales of the city (Amsterdam, 2016), 111-116. [Google Books]
 • ‘Guilds and Politics in Medieval Urban Europe. Towards a Comparative Institutional Analysis’, in E. Jullien and M. Pauly, eds, Craftsmen and Guilds in the Medieval and Early Modern Periods (Stuttgart, 2016), 37-56. [PDF]
 • ‘Concurrerende steden en stedelijke netwerken in middeleeuws Europa’, V. Mamadouh and A. van Wageningen, eds, EU@Amsterdam. Een stedelijke raad (Amsterdam, 2015), 111-117. [Google Books]
 • ‘Medieval Studies in the Netherlands (Institutes, Associations, Resources)’, Reti medievali 16 (2015), 309-316. [PDF]
 • ‘De middeleeuwen als een tijd van stilstand? Markten en gemeenschappen in Europa, ca. 1000-1300’, in: R. Meens and C. van Rhijn, eds, Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen (Zwolle, 2015), 127-148. [PDF]
 • ‘Middeleeuwse ridderorden in de Nederlanden’, Tentoonstellingscatalogus ‘Ridders van Holland. Van harnas tot lintjesregen’ (Muiden, 2014), 8-16. [PDF]
 • ‘Noble Identity and Culture. Recent Historiography on the Nobility in the Medieval Low Countries III’, History Compass 12 (2014), 287-299. [PDF]
 • ‘Beyond the Crisis of the Nobility. Recent Historiography on the Nobility in the Medieval Low Countries II’, History Compass 12 (2014), 273-286. [PDF]
 • ‘Origins and Transformations. Recent Historiography on the Nobility in the Medieval Low Countries I’, History Compass 12 (2014), 263-272. [PDF]
 • ‘Variations in Urban Social Assistance. Some Examples from Late-Medieval England and the Low Countries’, in: F. Ammannati, ed., Assistenza e solidarietà in Europa in Europa secc. XIII-XVIII (Firenze, 2013), 135-150. [PDF or Google Books]
 • ‘Op naar revisie en synthese. Recente trends in het onderzoek naar de adel in de middeleeuwse Nederlanden’, Virtus. Yearbook of the History of the Nobility 19 (2012), 9-38. [PDF]
 • ‘Bewoning en sociale structuren, 1300-1550’, in: P. Brusse and P. Henderikx, eds, Geschiedenis van Zeeland. Vol. 1: Prehistorie-1550 (Zwolle, 2012), 211-225, 351-352. [PDF]
 • ‘Lokale en regionale bestuursinstellingen, 1300-1550’, in: P. Brusse and P. Henderikx, eds, Geschiedenis van Zeeland. Vol. 1: Prehistorie-1550 (Zwolle, 2012), 243-264, 352-353. [PDF]
 • ‘De economie van het platteland, 1300-1550’, in: P. Brusse and P. Henderikx, eds, Geschiedenis van Zeeland. Vol. 1: Prehistorie-1550 (Zwolle, 2012), 265-276, 353. [PDF]
 • ‘Kinship, Property and Identity. Noble Family Strategies in Late-Medieval Zeeland’, Journal of Family History 37 (2012), 247-269. [PDF]
 • ‘Noblemen in an Urbanised Society. Zeeland and its Nobility in the late Middle Ages’, Journal of Medieval History 38 (2012), 76-99. [PDF]
 • ‘De middeleeuwse heren en vrouwen van Sint-Maartensdijk. Bezitters van een hoge heerlijkheid, kasteel en adellijk hof (1354-1558)’, Jaarboek van de Kastelenstichting Holland en Zeeland (2010), 7-23, 153-156. [PDF]
 • ‘Adellijke verwantschap in laatmiddeleeuws Zeeland’, Genealogie. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis 16 (2010), 132-135. [PDF]
 • ‘Edelen, belastingheffing en politieke verhoudingen in laatmiddeleeuws Zeeland’, in: M. Damen and L. Sicking, eds, Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans (Hilversum, 2010), 163-179. [Google Books]
 • ‘The Emergence of an Administrative Apparatus in the Dutch Towns of Haarlem and Leiden during the Late Medieval and Early Modern Periods, circa 1430-1570’, in: M. van der Heijden et al., eds, Serving the Urban Community. The Rise of Public Facilities in the Low Countries (Amsterdam, 2009), 42-61. [PDF or Google Books]
 • ‘Edelen in het laatmiddeleeuwse graafschap Zeeland. Een analyse van hun politieke en sociaal-economische positie rond het jaar 1475’, BMGN – The Low Countries Historical Review 123 (2008), 564-585. [PDF]
 • ‘De middeleeuwse stadspensionarissen van Haarlem en Leiden, circa 1447-1572’, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 38 (2006), 76-96. [PDF]
 • ‘Het personeel van de laatmiddeleeuwse steden Haarlem en Leiden, 1428- 1572’, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 9 (2006), 191-252. [PDF or Google Books]
 • ‘Giften aan vrienden en invloedrijken. Schenkgewoonten van de stad Haarlem gedurende de Bourgondische en Habsburgse periode’, Regionaal-historisch tijdschrift Holland 37 (2005), 1-22. [PDF]
 • ‘Exploring the Possibilities of the Prosopographical Method. The Noble Population of the Late Medieval County of Zeeland’, Medieval Prosopography 26 (2005), 334-351. [PDF]

Book Reviews

 • Review of Andrew Brown and Jan Dumolyn, eds, Brugge. Een middeleeuwse metropool, 850-1550 (Gorredijk, 2019), in Medieval Low Countries 8 (2021), 283-386.
 • Review of Bruno Blondé and Jeroen Puttevils, eds, Antwerp in the Renaissance (Turnhout, 2020), in BMGN – Low Countries Historical Review 136 (2021), review 45. [PDF]
 • ‘Legal perspectives on European nobilities’, Review of Michael Sayer, Nobles and nobilities of Europe. A history of structures, law and institutions (London etc., 2020), in Virtus. Journal of Nobility Studies 27 (2019), 170-171. [PDF]
 • Review of Rudolf A.A. Bosch, Stedelijke macht tussen overvloed en stagnatie. Stadsfinanciën, sociaal-politieke structuren en economie in het hertogdom Gelre, ca. 1350-1550 (Hilversum, 2019), in Tijdschrift voor Geschiedenis 133 (2020), 736-737. [PDF]
 • Review of Sheilagh Ogilvie, The European Guilds. An Economic Analysis (Princeton, 2019), in Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 17 (2020), 185-187. [PDF]
 • ‘Knightly heroes in the later Middle Ages’, review of Elizabeth Morrison ed., A knight for the ages. Jacques de Lalaing and the art of chivalry (Los Angeles, 2018); and Gero Schreier, Ritterhelden. Rittertum, Autonomie und Fürstendienst in niederadligen Lebenszeugnissen des 14. bis 16. Jahrhunderts (Ostfildern, 2019) in Virtus. Journal of Nobility Studies 26 (2019), 189-194. [PDF]
 • Review of Peter Hoppenbrouwers, Village Community and Conflict in Late Medieval Drenthe (Turnhout, 2018) in BMGN – Low Countries Historical Review 134 (2019). [Full-text]
 • ‘Middeleeuws cijnsregister uit Maastricht’, review of P.L. Nève and G.A.M. Van Synghel eds, Een veertiende-eeuws register van de cijnzen van de Brabantse hertog in Lenculen en Maastricht. Bron voor de historische topografie van Maastricht en omgeving (Maastricht, 2017) in Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 20 (2018), 151-152. [PDF]
 • Review of Christian Liddy, Contesting the City. The Politics of Citizenship in English Towns, 1250–1530 (Oxford, 2017) in Urban History 45 (2018), 563-564. [PDF]
 • ‘Alle stadsplattegronden van Jacob van Deventer bijeen’, review of Reinout Rutte en Bram Vannieuwenhuyze, Stedenatlas Jacob van Deventer. 226 stadsplattegronden uit 1545-1575. Schakels tussen verleden en heden (Bussum and Tielt, 2018) in Tijdschrift voor historische geografie 3 (2018), 160-161. [PDF]
 • Review of Martin van den Broeke. “Het pryeel van Zeeland.” Buitenplaatsen op Walcheren 1600–1820 (Hilversum, 2016) in Renaissance Quarterly 71 (2018), 310-311. [PDF]
 • Review of André R. Köller, Agonalität und Kooperation. Führungsgruppen im Nordwesten des Reiches 1250–1550 (Göttingen, 2015) in The Medieval Low Countries 4 (2017), 289-293. [PDF]
 • ‘Middeleeuwse en vroegmoderne liefdadigheid en armenzorg’, review of Anne M. Scott (ed.), Experiences of charity, 1250-1650 (Farnham and Burlington, 2015) in Tijdschrift voor Geschiedenis 130 (2017), 501-502. [PDF]
 • Review of Gervase Rosser, The art of solidarity in the Middle Ages: Guilds in England 1250-1550 (Oxford, 2015) in Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 13 (2016), 112-113. [PDF]
 • Review of K. Davids and B. De Munck (eds.), Innovation and Creativity in Late Medieval and Early Modern European Cities (Aldershot, 2014) in Urban History 42 (2015), 692-694. [PDF]
 • Review of C. Rawcliffe, Urban Bodies. Communal Health in Late Medieval English Towns and Cities (Woodbridge, 2013) in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 11 (2014), 191-192. [PDF]
 • ‘Nieuw standaardwerk over de Bourgondische Nederlanden’, review of R. Stein, De hertog en zijn Staten. De eenwording van de Bourgondische Nederlanden, ca. 1380-1480 (Hilversum, 2014) in: Tijdschrift voor Geschiedenis 127 (2014), 706-708. [PDF]
 • Review of R. Ladan, Gezondheidszorg in Leiden in de late middeleeuwen (Hilversum, 2012) and A. Boele, Leden van één lichaam. Denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden 1300-1650 (Hilversum, 2013) in: BMGN – Low Countries Historical Review 128 (2013), review 83. [PDF]
 • Review of M. van der Heijden, Civic Duty. Public Services in the Early Modern Low Countries (Newcastle upon Tyne, 2012) in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 10 (2013), 133-135. [PDF]
 • Review of D. Crouch, The English Aristocracy, 1070-1272. A Social Transformation (New Haven and London, 2011) in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 9 (2012), 131-133. [PDF]
 • ‘Edelen en de stad. Franse voorbeelden van complexe verhoudingen’, review of Th. Dutour, ed., Les nobles et la ville dans l’espace francophone (XIIe-XVIe siècles) (Paris, 2010) in: Virtus. Yearbook of the History of the Nobility 18 (2011), 197-202. [PDF]
 • ‘Goddelijke genade of menselijke verdienste?’, review of V. Postel, Arbeit und Willensfreiheit im Mittelalter (Stuttgart, 2009) in: Tijdschrift voor Geschiedenis 124 (2011), 125-126. [PDF]
 • Review of P. Blom et al., Borsele, Bourgondië, Oranje. Heren en markiezen van Veere en Vlissingen, 1400-1700 (Hilversum, 2009) in: Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 24 (2010), 79-81. [PDF]
 • Review of P.A. Henderikx et al., Cartularium van de heren van Veere uit het geslacht Borsele, 1282-1481, 1555 (Hilversum, 2007) in: Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 22 (2008), 100-101. [PDF]
 • ‘Immigratie en integratieprocessen in West-Europa: niets nieuws onder de zon?’, review of L. Lucassen, The Immigrant Threat. The Integration of Old and New Migrants in Western Europe since 1850 (Urbana and Chicago, 2005) in: Leidschrift. Historisch Tijdschrift 22 (2007), 186-189. [PDF]
 • ‘Een kroniek van de adellijke familie Van Assendelft’, review of B. Koene, Voor God, graaf en geslacht. De kroniek van de ridders van Assendelft (Hilversum, 2005) in: Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 20 (2006), 119-121. [Full-text]

Datasets

Co-edited Journal Issues